– Det är oerhört glädjande och framförallt ett erkännande till det lokala kulturlivet, säger Johan Storåkers, kultur- och idrottskommunalråd i Sundbyberg.
– Jag önskar från djupet av mitt hjärta gratulera alla mycket engagerade kulturaktörer i Sundbyberg. Kulturen är en viktig del av vår stads identitet och bidrar till glädje, gemenskap, bildning och demokrati samt att bygga sociala broar mellan människor och grupper.