Nina Lundström tar nu åter plats i riksdagen! Måndag 4 november tillträder hon det mandat som den förre partiledaren Jan Björklund lämnar. Nina blir ledamot i Miljö- och jordbruksutskottet.

– Det ska bli roligt att arbeta i riksdagen igen, säger Nina. Jag har suttit i riksdagen i två perioder tidigare och ser fram emot att åter kunna få bidra. Som ledamot i Miljö-och jordbruksutskottet ser jag fram emot att arbeta med hållbarhetsfrågor även på nationell nivå.

Liberalerna i Sundbyberg har sedan lång tid ett stort engagemang i natur- och miljöfrågor och i klimat- och hållbarhetsmålen i FN:s Agenda 2030. Bland annat så har ju Liberalerna ordförandeposten i Sundbybergs stads Klimat- och hållbarhetskommitté.

– Det handlar om människors livsmiljöer, miljösmarta lösningar, klimatinsatser i bostadsbeståndet, att värna grönområden, minska utsläppen och skapa en klimatsmart avfallshantering, säger Nina.

Nina Lundström kommer att ha kvar sitt lokala engagemang i Sundbyberg och sina kommunala uppdrag parallellt med riksdagsuppdraget.

– Det är viktigt att kunna följa hur nationella beslut påverkar det lokala arbetet i kommuner men även viktigt att kunna lyfta lokala frågor till nationell nivå. Hållbarhetsfrågorna och Agenda 2030 kräver insatser både lokalt, nationellt och globalt.

Liberalernas gruppledare i Sundbyberg Johan Storåkers är mycket nöjd både med att Sundbyberg åter får en liberal riksdagsledamot men också med att Nina behåller sitt starka engagemang i staden.

– Jag är mycket glad åt att vi i det kommunala arbetet får fortsätta att tillgodogöra oss Ninas oerhörda kompetens, säger Johan. Nina betyder mycket för Liberalernas styrka som parti i Sundbyberg. Miljöfrågorna i bred bemärkelse hör dessutom ihop lokalt och nationellt, liksom även globalt.