Annika Rengfelt har valts till ny ordförande för Liberalernas partiförening i Sundbyberg. Annika är 34 år, bor i centrala Sundbyberg, är utbildad socialantropolog och arbetar som administratör på ett branschorgan för försäkringsrådgivare. Annika är också ledamot i social- och arbetsmarknadsnämnden i Sundbyberg och i Sundbyberg stads funktionsrättsråd samt även nämndeman i Solna tingsrätt.

– Det sägs ibland att det är svårt att finna det ideologiska i kommunpolitiken. Jag vill passa på att påminna om att det är svårt att vara fri och förverkliga sig själv utan att det finns en fungerande vård, skola och omsorg, rent vatten och sopsortering som fungerar. Detta är viktiga förutsättningar för ett fritt liv som beslutas av människor som valt att ägna sin fritid åt politiskt arbete i nämnder och kommunala bolagsstyrelser, säger Annika.

– Mina hjärtefrågor är de sociala. Jag vill bidra till ökad individuell frihet och värdighet för alla människor, oavsett ens givna förutsättningar så som kön, ålder, födelseplats, hälsa och funktion.

– Jag ser fram emot att fortsätta driva föreningens uppdrag att samla personer med liberal samhällsåskådning till gemensamt arbete, att väcka intresse för samhällsfrågor genom upplysning och att främja den demokratiska utvecklingen.

Johan Storåkers fortsätter som Liberalernas gruppledare i kommunfullmäktige, tillika kommunalråd och ordförande för Kultur- och Fritidsnämnden.

Liberalerna Sundbybergs styrelse vald på årsmötet 29/1 2020:

Ordförande:                          Annika Rengfelt
1:e vice ordförande:              Nils-Ove Bohlin
2:e vice ordförande:              Katariina Heinistö

Ledamöter:
Jonas Arvidsson
Anna-Lena Hammarin
Mattias Lönnqvist
Natalie Selin

Ersättare:
1. Nina Lundström
2. Jarl Klang
3. Richard Nordfeldt
4. Matilda Ocklind