Susan El Hark har anställts som politisk sekreterare för Liberalerna i Sundbyberg. Susan är anställd på 20% och har som huvudsakliga arbetsuppgifter ansvar för kampanjer och synlighet i sociala medier.

Susan arbetar tillsammans med David Nyström som fortsätter som politisk sekreterare på heltid med ansvar för kommunalpolitik, organisation, massmedia, mm, och som sekreterare åt kommunalrådet Johan Storåkers (L).

Susan bor i Täby där hon är kommunalpolitiskt aktiv. Hon arbetar också som politisk sekreterare i Österåkers kommun på 50%. Precis som i Sundbyberg ingår Liberalerna i styret i båda dessa kommuner.

Under valrörelsen inför Europaparlamentsvalet våren 2019 arbetade Susan som EU-valombudsperson för Liberalerna i Sundbyberg.

Vi hälsar Susan varmt och hjärtligt Välkommen åter till Liberalerna Sundbyberg!