Se alla
Johan Storåkers

Klassresan börjar i klassrummet

Torsdag 14 juli 2022

Klassresan börjar i klassrummet

Under alltför en lång tid har det fokuserats på jämlikhet framför kvalité i skolan i Sverige. Det har varit förödande, speciellt för barn som kommer från hem utan studietradition. Många elever som härstammar från akademiska hem kan kompensera brister i undervisningen med stöd från sina föräldrar. En stor del elever drabbas emellertid i stället av livslånga kunskapsluckor med anledning av en kravlös skola. Att ställa krav på lärare och elever i en skola som är inriktad på kunskap är att bry sig. Det är ett socialliberalt vägval inom utbildningspolitiken för att visa solidaritet med hela Sverige.

En kunskapsskola ska alltid försöka att stimulera olika grupper av elever. Både de som har större utmaningar och de som har lättare för sig ska få stimulans i sitt lärande. Liberalerna tror på en skola med inriktning på individen!

Lärare och rektorer ska kunna fokusera mycket tid på det pedagogiska uppdraget. Utan starka pedagogiska ledare lyfter vi inte skolan.

Kommuner har ett stort ansvar som arbetsgivare inom skolan och ska stimulera karriärutveckling och olika pedagogiska initiativ.

Vi socialliberaler vill stimulera en mångfald av skolor. En friskola är inte bättre än en kommunal skola eller tvärtom. Det är mångfalden och kvalitén som är det viktiga.

Det är viktigt med forskningsbaserade metoder för att motverka mobbing.

Läsning och bildning måste få en högre status i vårt samhälle. Språket är en viktig faktor för att människor ska kunna känna delaktighet och tillhörighet.

Johan Storåkers
Förstanamn på Liberalerna Sundbybergs kommunfullmäktigelista