Se alla

Liberaler värnar ett brett kulturliv

Torsdag 14 juli 2022

Liberaler värnar ett brett kulturliv

Vi liberaler anser att alla sundbybergare ska ha tillgång till ett brett kulturutbud. Kulturen har stor betydelse för demokratin, bildningsidealet och samhällsutvecklingen i stort samt bygger broar mellan individer och grupper. Genom kultur får människor möjlighet till glädje, gemenskap och perspektiv på tillvaron. Biblioteken är en av de viktigaste intellektuella delarna i ett kunskaps- och kultursamhälle. Sundbyberg utsågs tidigare under mandatperioden av fackförbundet Vision till Sveriges främsta kulturkommun.

Johan Storåkers
Kulturkommunalråd och förstanamn på Liberalerna Sundbybergs kommunfullmäktigelista i valet 2022