Se alla

Värna Viktor Rydbergs skolverksamhet i Sundbyberg!

Måndag 13 maj 2024

Reza Zarenoe

Många barn och ungdomar samt deras föräldrar uppskattar Viktor Rydbergs skolverksamhet. Eleverna tillgodogör sig där bred kunskap och trivs i skolan. Därför är det med stor oro vi i Liberalerna tagit del av uppgifter att skolans ekonomi är pressad.

Vi socialliberaler ser inte driftsformen av verksamheten som det viktiga utan det är kvalitén som vi fokuserar på. Vi tror på en skola för individen med ett tydligt kunskapsfokus och bildningsideal, språkutveckling, forskningsbaserade antimobbingsmetoder och ordning och reda i klassrummet.

Med denna skolinriktning som grund behövs Viktor Rydbergs skola även i framtidens Sundbyberg.

Johan Storåkers (L)

Oppositionsråd och gruppledare för Liberalerna i Sundbybergs stad

Reza Zarenoe (L)

Gruppledare för Liberalerna i grundskole- och gymnasienämnden i Sundbybergs stad