Se alla

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA

Måndag 10 januari 2022

Starten i livet ser olika ut. Men i skolan ska varje barn få en chans att skapa sin framtid. Kunskap ger möjlighet att uppnå sina egna drömmar. En bra skolgång är också den bästa försäkringen mot utanförskap och att dras in i kriminalitet. Därför sätter vi Sundbybergsliberaler alltid skolan först. 

Liberalerna är – och har alltid varit – skolpartiet. Vi älskar utbildning helt enkelt, eftersom kunskap är biljetten till ett liv som man styr över själv. Därför är vårt viktigaste vallöfte att fler elever ska gå ut grundskolan med behörighet till gymnasiet, och att fler gymnasieelever ska ta studenten.

Barn är olika – det ska skolor också vara. Och alla skolor ska vara riktigt bra. Vi vill satsa mer på de barn och unga som har störst behov av stöd. De skickligaste rektorerna och lärarna behövs i de skolor som har stora utmaningar. Och de ska ha ordentligt betalt.

Det finns ingen genväg till kunskap: det behövs tid och skickliga pedagoger. Vi vill ha mer lärarledd undervisning och fler lektionstimmar. Elever i grund- och gymnasieskolan ska ha rätt till tryckta läroböcker av hög kvalitet.

Med mindre stök i klassrummen, mår både elever och lärare bättre. Tidigt stöd, fler speciallärare och små undervisningsgrupper ska finnas för dem som behöver det. Socialtjänsten ska samarbeta med skolorna så att utsatta barn klarar sin skolgång.