Se alla

Rätt till vuxenutbildning

Vi liberaler anser att det ska vara en självklarhet att alla har rätt till en andra utbildningschans. Rätten till utbildning ska finnas hela livet och stimulera det livslånga lärandet. Kunskap är en viktig del av individens egenmakt.

För nya svenskar är det svenska språket helt avgörande för möjligheterna att bli delaktiga i samhället. Därför är det av yttersta vikt att språkundervisning i form av svenska för invandrare (SFI) når så många som möjligt.

Därför vill Liberalerna i Sundbyberg:

  • Förbättra vuxenutbildning och SFI genom flexibelt studietempo och större möjlighet till kvällsstudier
  • Erbjuda svenskundervisning som är integrerad i arbetslivet
  • Förbättra möjligheterna att komplettera SFI-undervisningen med praktik
  • Mer samhällsorientering inom SFI med inriktning på lokala frågor
  • Värna individens möjlighet till valfrihet inom vuxenutbildning
  • Öka nyanlända kvinnors möjligheter att delta i och slutföra SFI-undervisning även om de har små barn