Mänskliga rättigheter. För att kunna motarbeta stereotypa könsroller, hedersförtryck, våld i nära relationer och diskriminering är samhället beroende av en bra fungerande skola som lyckas förmedla alla individers lika rättigheter.

Individuellt ansvar och samarbete. Samhället är även beroende av att människor lyckas skapa sig ett drägligt liv med jobb och förutsättningar för båda föräldrarna att kunna dela på ansvaret för barn och samtidigt arbeta.

Myndighetssamverkan. Myndigheter behöver samarbeta för att snabbt fånga upp problem när de fortfarande inte hunnit växa sig för stora. Då har vi större möjligheter att leva i ett jämställt samhälle.

Vår politik

  1. Jämlikhet och jämställdhet är självklart! Alla stadens verksamheter ska präglas av jämlika rättigheter och möjligheter för alla individer, all personal i staden ska ha god kunskap om HBTQ-frågor
  2. Våld i nära relationer ska kraftfullt motarbetas och aldrig tolereras. Hedersförtryck ska förebyggas och motarbetas. All skolpersonal ska utbildas för att kunna gripa in
  3. Kvinnojouren ska få ett finansieringsstöd som sträcker sig över flera år
  4. Förvaltaren ska få ett särskilt ansvar för bostäder för dem som utsätts för våld i nära relationer och ett samarbete ska initieras mellan närliggande kommuner för att säkra trygga boendekedjor
  5. Stärk utlandsfödda kvinnors möjligheter till entreprenörskap och självständighet genom eget arbete med hjälp av uppsökande verksamhet

Detta är en sammanfattning av  Liberalerna Sundbybergs handlingsprogram från 2018. Klicka på länken för att läsa hela texten.

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.