Skapa fler förutsättningar för mer kunskap! En skola som garanterar kunskap är en självklarhet för ett parti som prioriterar frihet och social rättvisa. Bildning ska stimuleras genom bl.a. skolbibliotek och ett fokus på läsning. Skolor i utsatta områden måste prioriteras och skolan måste bli mer jämlik i hela staden. Skolor i särskilt utsatta områden ska anställa de bästa lärarna. Fortsatt satsning på fysisk och psykisk hälsa, inte minst det förebyggande arbetet.

Förenkla livspusslet. På Liberalernas initiativ har syskonförtur införts i årskurs F-6 i Sundbybergs skolor. Vi vill slå vakt om just syskonförturen eftersom det innebär en trygghet för syskon och förenklar livspusslet för deras föräldrar.

Mer valfrihet. Vi vill öppna fler möjligheter i gymnasieutbildningen. Elevernas rätt att fritt välja gymnasieskola ska värnas. Bra utbildning i grundskolan gör att fler klarar gymnasiet. Vi arbetar för att införa lärlingsutbildningar och praktiska yrkesutbildningar.

Stärk lärarna och skolledarna i deras roller. Rektorerna ska av förvaltningsledningen få det stöd som krävs för att kunna verka som pedagogiska ledare i vardagen. Mer av de ekonomiska resurserna ska flyttas direkt till skolledarna. Lärare och skolledare ska ha befogenheter att hantera störningar i undervisningen. Det ska finnas möjlighet till flera karriärvägar i yrket, t.ex. genom att bli förstelärare.

För att uppnå detta vill Liberalerna i Sundbyberg

  1. Erbjuda extra undervisning, läxläsningshjälp och lovskola till alla elever som inte uppnår kunskapsmålen och ge särskilt stöd till de barn som behöver det. Skolan ska kunna erbjuda strukturerad individanpassad utbildning för att stötta elevers intressen och begåvning
  2. Stärka elevernas förutsättningar att må bra och lära sig mer. Alla skolor ska ha god tillgång till kuratorer och skolpsykologer och vi vill införa fler idrottstimmar i schemat. Fysisk aktivitet stärker lärandet
  3. Fortsätt följa upp hur alla elever trivs och vilka resultat de uppnår oavsett om de går i en friskola eller kommunal skola. Ge tydlig kvalitetsinformation till alla föräldrar
  4. Ge våra lärare och rektorer de absolut bästa möjligheterna att utöva god pedagogisk verksamhet. Lärare ska få fler karriärmöjligheter, t.ex. som förstelärare
  5. Kränkningar och trakasserier ska tas på allvar och utredas som de brott de är. En elev som kränker andra elever ska kunna tvingas byta skola
  6. Värna hemspråksundervisning och möjlighet att studera minoritetsspråk
  7. Fortsätt arbetet med att ge skolan en konkurrenskraftig elevpeng som möjliggör rektors- och lärarlöner i nivå med kringliggande kommuner
  8. Prioritera skolbibliotek för att stärka läsning och bildning
  9. Att skolor i särskilt utsatta områden ska anställa de bästa lärarna
  10. Erbjuda stöd till elever med att hitta och välja en relevant gymnasieutbildning. Ge fler möjlighet att kombinera utbildning och praktik genom lärlingsplatser

Detta är en sammanfattning av Liberalerna Sundbybergs handlingsprogram från 2018. Klicka på länken för att läsa hela texten.

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.