Vi liberaler anser att det ska vara en självklarhet att alla har rätt till en andra utbildningschans. Rätten till utbildning ska finnas hela livet och stimulera det livslånga lärandet. Kunskap är en viktig del av individens egenmakt.

För nya svenskar är det svenska språket helt avgörande för möjligheterna att bli delaktiga i samhället. Därför är det av yttersta vikt att språkundervisning i form av svenska för invandrare (SFI) når så många som möjligt. Vi anser också att SFI för föräldralediga är en självklarhet.

Därför vill Liberalerna Sundbyberg:

  • Förbättra vuxenutbildning och SFI genom flexibelt studietempo och större möjlighet till kvällsstudier
  • Erbjuda svenskundervisning som är integrerad i arbetslivet
  • Förbättra möjligheterna att komplettera SFI-undervisningen med praktik
  • Mer samhällsorientering inom SFI med inriktning på lokala frågor
  • Värna individens möjlighet till valfrihet inom vuxenutbildning

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.