Se alla

Liberalerna är den lokala idrottsrörelsens parti!

Måndag 17 juni 2024

I Sundbyberg finns det en samlingsorganisation för idrottsföreningarna som heter Idrottsalliansen och de har formulerat en prioriteringslista när det gäller framtidens anläggningar. Första prioritet är en ny ishall, företrädesvis med två rinkar, och som andra punkt anger de möjligheter till fotbollsverksamhet året runt.
Av denna anledning är planprogrammet om Örvallen som vi i Liberalerna var med om att rösta fram på kommunstyrelsemötet den 3 juni mycket angeläget. Denna investering i Sundbybergs största folkrörelses verksamhet är något som vi båda som undertecknar denna text varit initiativtagare till. Vi kommer vidare göra allt i vår makt för att hålla uppe tempot i projektet.
Sundbyberg är en fin stad, men en uppdelad och segregerad kommun. Det handlar om ämnen som hälsa, ekonomi, livschanser och demokratisk delaktighet. Idrotten kan bygga broar mellan individer och grupper. Samt göra vårt lokalsamhälle friskare, starkare och mer glädjefullt.
Liberalerna är den lokala idrottsrörelsens parti!
Johan Storåkers
Oppositionsråd och gruppledare för Liberalerna i Sundbybergs stad
Idrottsledare
Per Håkansson
Ersättare i kultur- och fritidsnämnden (L) i Sundbybergs stad
Idrottsledare