Till Sundbybergspolitikern Stefan Buncic (SD)

Med anledning av uttalandet från din före detta partikollega Martin Strid gjorde på SD:s landsdagar i Norrköping i helgen, om att muslimer inte är människor, skriver jag dessa rader till dig. Vi känner inte varandra. Vi har inte ens träffats. Därför vill jag börja med att presentera mig. Jag heter Reza. Jag är född och uppvuxen i Iran, ett muslimskt land som var en gång var känt för sin liberala syn på människor. Jag är sedan många år tillbaka svensk medborgare och betraktar mig som en god samhällsmedborgare. Jag uppfostrades av två hängivna, sympatiska föräldrar med idealen att jag alltid ska hjälpa mina medmänniskor som befinner sig i nöd och de båda var muslimer. Just det! Jag ser på ett foto på SD-Sundbybergs hemsida att du Stefan deltog på SD:s landsdagar. Din – före detta – partikollega, Martin Strid, lyckades under dessa dagar göra sig rikskänd genom att avhumanisera muslimer. Anmärkningsvärt var att hans förskräckliga uttalande om att muslimer inte fullt ut är människor inte möttes av högljudda protester. Martin Strid lyckades slutföra sitt inlägg utan några protester, trots att alla journalister och kameror kunde rapportera allt samtidigt. Jag undrar varför ni Sverigedemokrater först agerar när detta uttalande och liknande uppmärksammas av media och medborgarna? Vad fick dig, Stefan, att inte begära ordet med detsamma? Kände du inte instinktivt att uttalandet var över gränsen? Att detta uttalande var rasistiskt och skapade hets mot en särskild folkgrupp? Inte ens i efterhand har du som deltagare på era Landsdagar kommenterat detta. Detta trots att ni Sverigedemokrater hävdar att ni avfärdar rasism? Detta trots att ni Sverigedemokrater blir upprörda när andra lyfter upp kopplingen mellan ert parti och nazisterna? Nästa val är det värderingar som vinner. Värderingar som kan leda oss framåt eller tillbaka till 30-talet. Frågan är vilka värderingar du hade tänkt att SD någon dag skulle tillföra en svensk regering?

Reza Zarenoe

Liberalerna Sundbyberg