Se alla

Midsommarhälsning från gruppledare Johan Storåkers till alla Sundbybergsliberaler

Fredag 25 juni 2021

Ärade socialliberala vänner,

Vi lever i en mycket speciell politisk tid. För närvarande vet vi inte om ett nyval till riksdagen väntar och osäkerheten kring den nationella framtiden är stor. Samtidigt pågår en intensiv interndebatt i Liberalerna över hela landet. Även om det finns olika åsikter i vår lokala partiförening om det nationella vägvalet, som det beslutades om i samband med Partirådet i mars, har vi upprätthållit en god sammanhållning. Låt oss fortsätta på den vägen och tillsammans är vi starka för att försvara frihetens värden kombinerat med socialt ansvarstagande. Kom ihåg att våra motståndare mot den socialliberala ideologin finns utanför Liberalarena och inte bland våra partikollegor.

Ett kvalitativt och brett kultur- och fritidsliv stärker sundbybergarna i deras egna personliga utveckling samt bidrar till glädje och gemenskap. Kultur- och fritidsverksamheten stimulerar bildningsidealet, stärker demokratin och bygger broar mellan individer och grupper i vår segregerade stad. Vårt fantastiska föreningsliv inom ramen för det civila samhället är en grundsten i den lokala demokratin.

Folk- och skolbiblioteken är en omistlig del av Sundbybergs intellektuella infrastruktur och att läsa är för många människor att resa inombords.

Sundbyberg behöver fortsätta sin kamp för en kunskapsskola. Där fokus är på pedagogiska metoder som stöds av empirisk grund, kunskapsuppföljning, bildning och läsning. Samt ett prioriterande av forskningsbaserade antimobbningsmetoder och läraryrket. En framgångsrik skolgång gör det mer möjligt för människor att uppnå sina livsdrömmar. Klassresan börjar i klassrummet!

Vi ska fortsätta vår miljökamp och det är extra viktigt i en högexploaterad stad. Viktigt är att värna miljövärden i stort men det handlar även mer specifikt om att bevara våra grönområden och att vara varsamma med stadens speciella historiska karaktär. Vi i Sundbyberg ska också ta vår del av ansvaret för det livsavgörande klimatarbetet.

Jag ämnar framöver återkomma med mera tankar om det speciella politiska landskapet.

Trevlig midsommar och hoppas att ni får umgås och glädjas med nära och kära!

Johan Storåkers
Kommunalråd och gruppledare för Liberalerna i Sundbyberg