Alla barn ska få utvecklas precis som de vill, oavsett de könsstereotyper som finns. Förskolan spelar en väsentlig roll i detta arbete och ska vara en plats där alla ska trivas och utvecklas oavsett vem du är och vad du ska bli. Förskolan är platsen för kunskap, medvetenhet och där mångfald är normen.

Vi vill att alla pedagoger och förskolor i Sundbyberg aktivt arbetar med genuspedagogik och det var därför som vi i Liberalerna och de andra grönblå partierna satte milstolpen att minst en förskola ska få en HBTQ-certifiering.

Milstolpen sattes förra året och har nåtts i och med att HBTQ-certifieringen genomfördes på Bäverns förskola och öppna förskolan Junibacken. Projektet utökades sedan med kultur– och fritidsförvaltningen, och deras fritidsgårdar.

Låter bra, men vad blev det för resultat? I oktober har kommunen publicerat en utvärdering som visar bland annat att certifiering har bidragit till mer normkritiskt tänkande och beteende i högre grad än tidigare och att en mer könsneutral miljö har skapats i de certifierade förskolorna.

Tillsammans har vi nått en viktig milstolpe och det finns mycket mer vi kan göra tillsammans i kriget mot könstereotyper. Den ständiga kampen att ge den yngsta generationen bästa förutsättningarna i livet avslutas aldrig.

James McVeigh (L)
Ledamot i Förskolenämnden