Se alla

Hyresgästerna ska få mer makt över hyran

Fredag 20 maj 2016

Fotoakuten

Vi i Liberalerna har lyssnat på Sundbybergare som uttrycker stor oro för stora hyreshöjningar. Detta med anledning av renoveringar i olika fastigheter.

De kommunala bolagen ägs ytterst av medborgarna. Kommunfullmäktige har makt över bolagen och fattar även beslut som rör fastighetsaffärer. Väljarna påverkar sammansättningen i kommunfullmäktige i allmänna val. Det är i kommunfullmäktige som den politiska inriktningen ska bestämmas för bolagen. Kommunfullmäktige nominerar även personer till bolagens styrelser.

Liberalerna i Sundbyberg har alltid påtalat att stadens bolag ska styras genom tydliga ägardirektiv från ägarna – kommunfullmäktige. Arbetet med att ta fram nya ägardirektiv i den nya politiska majoriteten har påbörjats.

Inom Liberalerna kommer vi mycket tydligt att arbeta för att det i dessa ägardirektiv ska framgå att hyresgästerna ska erbjudas olika nivåer på renoveringsarbetena och därmed få en större makt över sina boendekostnader.  Vi vill att sundbybergare ska kunna bo hos det kommunägda bostadsbolaget i olika skeenden av livet.

Kommunikationen med hyresgästerna bör ges en hög prioritet framöver. Det är angeläget för oss att stadens bolag har en socialt hållbar inriktning på sin verksamhet och att det inte ska krävas en mycket stark ekonomi för att komma ifråga som hyresgäst.

Vi i Liberalerna har under lång tid efterlyst en diskussion om hur ägarna ser på bolagens uppdrag – även renoveringar och underhåll av bolagets fastigheter. Även när Sundbyberg haft annat styre. Vi menar att ägarna kan ge direktiv om att hänsyn ska tas till hyresgästernas olika behov, ekonomiska förutsättningar och önskemål. Det innefattar att ägarna även tar ansvar för beslut som påverkar bolagens ekonomi.

Vi kommer att arbeta för att hyresgäster får större möjlighet att påverka kvaliteten i boendet och därmed hyresutvecklingen. Ombildning till bostadsrätt ska inte vara enda alternativet för att öka makten över sin boendesituation.

För oss inom Liberalerna är det självklart att Förvaltaren och andra bolag styrs genom tydliga ägardirektiv. Bolagen och styrelser har sedan ansvar för att tolka och verkställa direktiven. Tydlighet och transparens ska gälla. Stadens bolag är en stor tillgång och ett viktigt verktyg för bostadsförsörjningen på Sundbybergs bostadsmarknad. Vi värnar konsumentmakt även när man hyr sin bostad!

Johan Storåkers

Kommunalråd (L), Sundbybergs stad

Nina Lundström

1:e vice ordförande Förvaltaren

F.d. riksdagsledamot och kommunalråd