Se alla

Hälsning från gruppledare Johan Storåkers efter Liberalernas partiråd

Söndag 28 mars 2021

Socialliberala vänner,

Liberalernas partiråd har just fattat sitt beslut i regeringsfrågan. Jag vet att några av er är nöjda med beslutet, medan andra är besvikna.

Min vädjan är att ni alla stannar kvar i Liberalerna och fortsätter kämpa för de socialliberala idéerna. Vi behöver alla goda politiska krafter i Sundbyberg och tillsammans är vi starka. Det är viktigt att vi håller ihop och värnar varandra samt vår gemenskap, även om vi har olika åsikter om partiets olika vägval på riksnivå. År 2018 gjorde vi ett starkt val i Sundbyberg, trots betydande utmaningar på det nationella planet. Vi kan lyckas igen år 2022!

Våra socialliberala idéer för samhället behövs mer än någonsin i vår stad.

Vi behöver fortsatt fokusera på en kunskapsinriktad skola som prioriterar lärarprofessionen, läsning, bildning och forskningsbaserade antimobbingsmetoder.

Liberalerna i Sundbyberg ska även framöver vara en stark grön röst som värnar miljön i stort och smått. Det kan handla om allt från mobilitetsfrågor till att bevara våra grönområden och få till en balans i exploateringen och expansionen av vår stad.

Som socialliberaler värnar vi bostadsfrågan och valmöjligheterna till inriktning på boende i de olika stadsdelarna under vår vandring på livets stig. En annan sak som är angeläget för oss är ett starkt och kvalitativt allmännyttigt bostadsbolag som är en aktiv aktör i stadsbyggnadsprocesserna och tar socialt ansvar.

Vi behöver fortsätta verka för ett kultur- och fritidsliv som stöttar föreningslivet och folkrörelsedemokratin samt bygger broar mellan individer och grupper i vår segregerade stad. Våra föreningar bidrar till glädje, gemenskap, demokrati och bildning. För att säkra ett starkt kultur- och fritidsliv även under åren framåt måste vi bygga nya anläggningar för framtidens sundbybergare.

Vår äldreomsorg ska vara kvalitativ, vi ska värna professionen och ge guldkant till våra seniorer med valfrihet i vardagen men även i det större perspektivet beträffande olika boendeinriktningar.

För att stärka verksamheterna och den lokala demokratin är vi i Liberalerna förespråkare för ett aktivt digitaliseringsarbete.

Ni alla medlemmar i Liberalerna i Sundbyberg är guld värda. Oavsett vad ni tycker om ställningstagandena på dagens partiråd så hoppas jag av djupet av mitt hjärta att ni fortsätter som medlemmar och kämpar för vår fina stad Sundbyberg! Tillsammans bidrar vi till ett starkt lokalt valresultat år 2022.

Vi ses socialliberala vänner! Någonstans i skärningspunkten mellan vardagens slit och drömmarna och visionerna om framtiden.

Socialliberala hälsningar,

Johan Storåkers
Kommunalråd och gruppledare
Liberalerna i Sundbyberg