Se alla

Skapa trygghet tillsammans

Vi liberaler vill tillsammans med sundbybergarna skapa ett tryggt samhälle. Av tradition och ideologi står vi upp för den personliga friheten, den oberoende rättsstaten och varje människas fria tanke – det är grunden till trygghet. Trygghet är en värdefråga och med våra värderingar bygger vi en trygghet som har sin grund i ett engagemang och en stark tro på förändring.

Liberalernas mål är att vi ska vara trygga i det samhälle vi verkar och bor i. Det offentliga rummet är till för alla, utan undantag. Politiska insatser ska alltid resultera i att alla medborgare ska känna sig trygga där de befinner sig, inkluderat deras egna hem. När något går fel för barn eller ungdomar så ska föräldrar erbjudas coachning och stöd. När något går fel för vuxna ska den drabbade få hjälp av staden och den som utför våldet ska möta konsekvenserna av sin handling.

Liberalernas utgångspunkt i trygghetsfrågor har sitt fulla fokus på områdestrygghet. Det innefattar boende, närområde och skola. Här är vi alla i samhället ansvariga för att upprätthålla en trygghets- och trivselnivå. Vi lägger tyngd på ett nära samarbete med polisen för att ha tillgång till fakta om den aktuella situationen i Sundbyberg, detta för att saklighet ska stå i centrum för ett preventivt arbete mot brottsutveckling.

Därför vill Liberalerna i Sundbyberg:

 • Skapa en trygg stad genom effektiv belysning i stadens alla områden
 • Stöd till grannsamverkan i varje stadsdel som ger ökad trygghet
 • Införa nolltolerans mot mobbning på våra skolor men även ute i samhället
 • Införa nolltolerans mot våld, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld
 • Skapa tillsammans med Stockholms universitet evidensbaserade åtgärder för att öka tryggheten
 • Använd kameraövervakning där så anses befogat
 • Ställa skadeståndsanspråk när kommunal egendom förstörs eller vandaliseras
 • Ge stöd till stödcentrum för unga brottsoffer
 • Ge stadens Brottsförebyggande råd större beslutsmandat
 • Arbeta aktivt för att fler poliser ska finnas i Sundbyberg
 • Fortsatt stödja arbetsinriktningen i SiR (Samverkan i Rissne)