Vi liberaler värnar ett tryggt samhälle. Vi står av tradition och ideologi upp för den personliga friheten, den oberoende rättsstaten och varje människas fria tanke – det är grunden till trygghet. Trygghet är en värdefråga och med våra värderingar bygger vi en trygghet som har sin grund i ett engagemang och en stark tro på förändring.

Vårt mål är att vi ska vara trygga i det samhälle vi verkar och bor i. Det offentliga rummet är till för alla, utan undantag. Våra mål ska resultera i att alla ska känna sig trygga. Det gäller också i hemmet, därför är tryggheten i hemmet en oerhört viktig faktor. När något går fel för t.ex. barn eller ungdomar så ska föräldrar erbjudas coachning och stöd. 

Vår utgångspunkt i trygghetsfrågor har fokus på områdestrygghet. Det innefattar boende, närområde och skola. Här är vi alla i samhället ansvariga för att upprätthålla en trygghets- och trivselnivå. Vi lägger tyngd på ett nära samarbete med polisen för att ha tillgång till fakta om den aktuella situationen i Sundbyberg, detta för att saklighet ska stå i centrum för ett preventivt arbete mot brottsutveckling.

Därför vill Liberalerna Sundbyberg:

  • Skapa en trygg stad genom effektiv städning och mer belysning
  • Stöd till grannsamverkan i varje stadsdel som ger ökad trygghet
  • Inför nolltolerans mot mobbning, våld, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld
  • Skapa fler olika evidensbaserade åtgärder för att öka tryggheten
  • Använd kameraövervakning där så anses befogat
  • Ställ skadeståndsanspråk när kommunal egendom förstörs eller vandaliseras
  • Ge stöd till stödcentrum för unga brottsoffer
  • Stöd kvinnojouren och stöd ett initiativ till mansjour
  • Arbeta aktivt för att fler poliser ska finnas i Sundbyberg

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.