Vi liberaler anser att välstånd och möjligheter att föra en socialt ansvarsfull politik bygger på en väl fungerande marknadsekonomi. Arbete och företagsamhet är grunden för välfärden. Det behövs många engagerade företagare och småföretagen är kärnan i ett vitalt lokalt näringsliv.

Små och mindre företag ska ges förutsättningar att kunna delta i kommunala upphandlingar. Entreprenörer som vågar satsa är den bästa garantin för fler jobb. I Sundbyberg finns många kreativa människor med affärsidéer och det är en viktig politisk uppgift att riva de hinder för företagande som de ofta möter.

Därför vill Liberalerna i Sundbyberg:

  • Underlätta för små och mindre företag att delta i kommunala upphandlingar genom bland annat olika kompetensutvecklande åtgärder
  • Konkurrensutsätt ytterligare kommunal verksamhet genom upphandling
  • Använd innovationsupphandling inom staden vilket betyder att upphandlingsprocessen främjar innovation genom att efterfråga eller tillåta nya lösningar
  • Stimulera aktörer att etablera ”kontor-att -hyra” i staden
  • Förkorta handläggningstider för kommunala beslut
  • Återupprätta ett Nyföretagarcentrum i Sundbyberg
  • Undvik att etablera ny kommunal affärsverksamhet
  • Skapa bättre förutsättningar för torghandel
  • Nya fastigheter bör ha lokaler i nedre botten så att stadens karaktär kan utvecklas

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.