Se alla

Satsa på företagandet

Vi liberaler anser att välstånd och möjligheter att föra en socialt ansvarsfull politik bygger på en väl fungerande marknadsekonomi. Arbete och företagsamhet är grunden för välfärden. Det behövs många engagerade företagare och småföretagen är kärnan i ett vitalt lokalt näringsliv.

Små och mindre företag ska ges förutsättningar att kunna delta i kommunala upphandlingar. Entreprenörer som vågar satsa är den bästa garantin för fler jobb. I Sundbyberg finns många kreativa människor med affärsidéer och det är en viktig politisk uppgift att riva de hinder för företagande som de ofta möter.

Därför vill Liberalerna i Sundbyberg:

  • Underlätta för små och mindre företag att delta i kommunala upphandlingar genom bland annat olika kompetensutvecklande åtgärder
  • Konkurrensutsätta ytterligare kommunal verksamhet genom upphandling
  • Använd innovationsupphandling inom staden vilket betyder att upphandlingsprocessen främjar innovation genom att efterfråga eller tillåta nya lösningar
  • Stimulera aktörer att etablera ”kontor-att -hyra” i staden
  • Förkorta handläggningstider för kommunala beslut
  • Återupprätta ett Nyföretagarcentrum i Sundbyberg
  • Undvik att etablera ny kommunal affärsverksamhet
  • Etablera ett utvecklingsråd för det lokala näringslivet med inriktning på affärsmöjligheter och de frågor som nedgrävningen av järnvägen medför
  • Skapa bättre förutsättningar för torghandel och foodtrucks
  • Nybyggda fastigheter i citylägen bör ha lokaler i bottenvåningen så att företagandet såväl som stadens karaktär kan utvecklas