Individen styrs i grunden av förnuft och samvete. Därför är vår socialliberala politik inriktad på att riva hinder och skapa förutsättningar, inte att bestämma över hur andra ska leva sina liv. Politiska beslut får aldrig ta över det personliga ansvaret. Vi arbetar aktivt för att motverka all diskriminering. 

Demokratin bör utvecklas globalt, europeiskt, nationellt och lokalt. Fördelarna med globaliseringen har lyft hundratals miljoner människor i andra delar av världen ur fattigdom och undersysselsättning.

Liberalismen tror på framtiden. Mänsklighetens bästa tid ligger framför oss och vi står på tröskeln till den. Vi verkar för en hållbar och långsiktig utveckling när det gäller byggnationer, infrastruktur och kommunala transporter.

Varje människa ska bestämma över sitt liv och sin livsstil. I ett liberalt samhälle är alla människor jämlikar med samma möjligheter att utvecklas.

Liberalismen är en frihetsrörelse med djupa historiska rötter och som gått hand i hand med demokratins framväxt. Liberalerna är ett idéparti där idéer är viktigare än de gränser som till exempel nationalitet, klass eller andra intressen sätter.

Varje människa är unik och ska ha möjlighet att växa och utvecklas – oavsett kön, religion, sexuell läggning eller ursprung. Alla människor är jämlika men inte lika och våra liv är därför olika. Vi har alla ett gemensamt ansvar för att rätten till ett liv i frihet och sökande efter lycka ska omfatta alla.

Demokrati är det enda politiska system som kan trygga människors rätt att uttrycka sina åsikter och delta i det politiska arbetet. Demokrati, marknadsekonomi och socialt ansvar skapar tillsammans de bästa förutsättningarna för ett liberalt välfärdssamhälle. En gemensamt finansierad välfärd är en självklarhet i ett liberalt samhälle.

Sprid makten genom att bryta offentliga monopol. Varje koncentration av makt till stat, företag eller organisationer kan leda till att individens rättigheter och integritet kränks, detta ska motverkas. Fri konkurrens och ömsesidig respekt för idéer, varor och tjänster är grunden för vetenskapen, kulturen, demokratin och marknadsekonomin. 

Ett bra Sundbyberg kan bli bättre. Vi söker väljarnas stöd för att vidareutveckla Sundbyberg. Väljarnas röst och stöd gör skillnad. Varje skattekrona ska arbeta effektivt och medborgarinflytande ska vara vår ledstjärna. Liberalerna i Sundbyberg vill ta ansvar för hur staden styrs. Vår utgångspunkt är att vara med i den koalition som styr staden.


Detta är ett utdrag av avsiktsförklaringen i Liberalerna Sundbybergs handlingsprogram från 2018. Klicka på länken för att läsa hela texten.

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.