Vi liberaler anser att varje människa, oavsett ålder, ska ha frihet att forma sitt eget liv. Äldre människors rätt att själva bestämma över sin vardag, vare sig de bor hemma eller på ett äldreboende ska respekteras och vara basen i en individuellt utformad vård och omsorg.

Social isolering och ofrivillig ensamhet hos äldre har alltmer kommit att bli ett folkhälsoproblem. Olika boendeformer och mötesplatser där äldre kan få stöd och känna gemenskap måste utvecklas och prioriteras. Förutom att staden ska ha en generös inställning till att bevilja plats på särskilt boende, vill vi se mellanboenden (hyresrätter) i varje stadsdel.

Det ökande antalet äldre gör att äldreomsorgen står inför stora utmaningar de kommande åren. En av dem är att garantera tillgången på platser på stadens äldreboenden samt att dessa bemannas av kunnig och engagerad personal. För att behålla befintlig personal och rekrytera ny måste omsorgspersonalen erbjudas utvecklings- och karriärmöjligheter. De behövs även satsningar på välfärdsteknik för att förbättra arbetsmiljön för omsorgspersonalen. Välfärdsteknik på individens villkor bidrar även till ökad livskvalitet för de äldre.

En viktig kvalitetsfaktor som bidrar till en meningsfull vardag är den goda måltiden i en trivsam måltidsmiljö samt fysisk aktivitet. En god hälsa är en förutsättning för ett gott åldrande.

Vårt mål är att ge stadens äldre en möjlighet till ett gott liv med guldkant.

Därför vill Liberalerna Sundbyberg att:

 1. Generös biståndsbedömning vid ansökan om plats på äldreboende
 2. Mellanboende skapas i varje stadsdel – gemensam kö för kommunalt respektive privat drivna boenden
 3. Undersöka möjligheterna för ett kombinerat student-/äldreboende
 4. Utvecklings- och karriärmöjligheter för omsorgspersonalen
 5. Satsa på välfärdsteknik inom äldreomsorgen
 6. Ta fram åtgärder för att motverka social isolering/ofrivillig ensamhet
 7. Bevaka utvecklingen av den goda måltiden och den totala måltidsupplevelsen på våra äldreboenden och i hemtjänsten
 8. Utreda möjligheten att erbjuda personer över 65+ att äta lunch i våra skolor
 9. Tillgång till internet på våra äldreboenden
 10. Återinrätta en syn- och hörselinstruktör
 11. Utreda möjligheterna att inrätta en Äldreapotekare
 12. Ge stadens medicinskt ansvariga för rehabilitering (MAR) i uppdrag att ta fram en handlingsplan avseende åtgärder för att förebygga fallskador
 13. Alla som arbetar inom äldreomsorgen/hemtjänsten ska ha god kännedom om HBTQ-frågor
 14. Alla som arbetar inom äldreomsorgen/hemtjänsten ska även ha god kännedom om våld i nära relationer
 15. Fortsätta utveckla stödet till dem som vårdar anhöriga i hemmet
 16. Värna och utveckla seniorkollot
 17. Alla som arbetar inom äldreomsorgen ska ha god kännedom om psykisk ohälsa hos äldre

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.