Vi liberaler anser att varje människa ska bemötas med respekt, värme och omtanke. Vi är övertygade om att människor vill och kan bestämma över sina liv, men för dem som behöver extra stöd, permanent eller tillfälligt, måste det finnas ett väl fungerande socialt skyddsnät.

Vi vill att det kommunala stödet ska stärka individens egen förmåga att ta ansvar för sin personliga utveckling, vilket primärt innebär att gå från bidrag till arbete. Vi ser också barnperspektivet som den självklara utgångspunkten för allt socialt arbete.

Därför vill Liberalerna Sundbyberg:

 • Införa en aktivitetsgaranti, där bidrag byts mot arbetsuppgifter eller utbildning i syfte att stimulera en anpassning till arbetslivet
 • Utveckla ett samarbete med landstinget i arbetet för de med psykisk funktionsvariation
 • Konkurrensutsätta fler verksamheter inom social- och arbetsmarknadsnämndens område för ökad valfrihet
 • Utöka samarbetet mellan föräldrar, skola, socialtjänst, polis och fritidsgårdar så att barn i farozonen upptäcks i tid och kan få stöd och hjälp
 • Utforma försörjningsstödet med hänsyn till barns och ungdomars behov att kunna delta i idrottsliga och kulturella aktiviteter
 • Tydliggöra för kommunens personal om anmälningsskyldigheten om barn som far illa
 • Förebyggande familjeterapeutiska insatser ska finnas för familjer som önskar det 
 • Följa upp arbetet med oanmälda besök vad gäller boende för omhändertagna barn
 • Satsa på förebyggande arbete mot olika former av missbruk
 • Utveckla ett samarbete med landstinget i arbetet mot missbruk för att minska medicinska och sociala skadeverkningar relaterat till missbruk av alkohol och droger
 • Satsa på förebyggande åtgärder så att alla barn ska växa upp i ett missbruksfritt hem
 • Satsa på förebyggande arbete mot spelmissbruk

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.