Vi liberaler anser att ett levande samhälle bygger på att människor känner tillhörighet och delaktighet. Att göra våra gator och torg tillgängliga för funktionsvariation är ett sätt att förverkliga respekten för att människor är olika. Den kommunala verksamheten ska arbeta för detta i praktisk handling. Genom att säkerställa att arbetet genomsyras av respekt för individen och att möjliggöra tillgänglighet för alla grupper kan vi bygga ett samhälle som personer känner sig delaktiga i. Det kan handla om att ge äldre invandrare en god service på det egna språket.

All ungdomsarbetslöshet ska motverkas. Tröskeln in på arbetsmarknaden måste sänkas. En kunskapsinriktad skola och validering av utländska utbildningar skulle hjälpa många att skapa sig en framtid.

Därför vill Liberalerna i Sundbyberg:

 • Arbeta med föreningslivet för en ökande integration och en inkluderande stad
 • Att skolungdomar ska erbjudas ferie- och sommarjobb
 • Följa upp de ungdomar som varken går på gymnasiet eller har ett arbete
 • Förstärka undervisningen i svenska för barn och ungdomar med annat modersmål
 • Korta tiden för nyanländas integration in i samhället genom att tidigt i processen satsa på utbildning i svenska
 • Utveckla samarbetet med näringslivet för att underlätta språkmässig och kulturell integrering
 • Utöka aktivitetsstöd för långtidsarbetslösa
 • Motverka digitalt utanförskap
 • Öka medborgarnas kunskaper om vilka aktiviteter som staden erbjuder
 • Utveckla och införa verktyg för kommunalt faddersystem inom skolan
 • Utöka Mottagningscentrum med information från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och landstinget

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.