Välkommen till 2020 års årsmöte med Liberalerna Sundbyberg där du som medlem är med och väljer föreningsstyrelse med mera. Alla som betalt medlemsavgiften senast 3 månader före mötet har rösträtt.

Eventuella motioner skall vara föreningsstyrelsen till handa senast onsdag 8 januari på mejladressen: sundbyberg@liberalerna.se

Det är också till mejladressen sundbyberg@liberalerna.se som du anmäler ditt deltagande på årsmötet.