Om Inger

Mina uppdrag

1:e vice ordförande i kommunfullmäktige
1:a vice ordförande i byggnads- och tillståndsnämnden
1:a vice ordförande i stadsmiljö- och tekniska nämnden
Ordförande för Sundbybergs stadsnät AB
Ordförande för Sundbybergs bredband AB
Vigselförrättare