Om Inger

Mina uppdrag

Ledamot kommunfullmäktige
Ordförande kommunföreningen Liberalerna Sundbyberg

1:a vice ordförande byggnads- och tillståndsnämnden
Ledamot stadsmiljö- och tekniska nämnden
Ledamot stadsmiljö- och tekniska nämndens upphandlingsutskott
1:a vice ordförande översiktsplanekommittén
Ersättare Näringslivskommittén

Ordförande Sundbybergs Bredband AB
Ordförande Sundbybergs Stadsnätsbolag AB

Vigselförrättare