Om Anna-Lena

Mina uppdrag

1:a vice ordförande i äldrenämnden
Ordförande i pensionärsrådet
Ledamot av kommunstyrelsen
Ledamot av kommunfullmäktige
1:a vice ordförande i upphandlingsutskottet
Ledamot av föreningsstyrelsen