Om Anna-Lena

Mina uppdrag

1:a vice ordförande i äldrenämnden
Ledamot kommunfullmäktige
Ersättare kommunstyrelsen

Ledamot kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskott
Ordförande i rådet för funktionshinderfrågor